• Sølensætra til Breisjøseter     https://www.ut.no/tur/2.9090/

  • Breisjøseter til Neset (Atnsjøen mot Bjørnholia)     https://www.ut.no/tur/2.9086/